Kim jesteśmy?

Fundacja "Obywatelska przedsiębiorczość na Rzecz Integracji, Rozwoju Gospodarczego, Kultury, Turystyki i Sportu oraz Zachowania Tradycji Regionów Kresowych - Biłgoraj XXI" została założona w 2005 roku przez grupę mieszkańców i sympatyków Biłgoraja.

Nasze cele

Organizowanie i wspieranie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja i regionu w dziedzinach:
•   rozwoju gospodarczego,
•   ochrony tradycji oraz promocji kultury
•   podnoszenia atrakcyjności turystycznej,
•   sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
•   ochrony zdrowia,
•   ochrony zabytków

Miasto na Szlaku Kultur Kresowych

Pełni funkcję zaplecza kulturalnego,  sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego, oraz funkcję przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla przedsięwzięć związanych z rozwojem  turystyki i rekreacji w Regionie.

W obrębie miasta Biłgoraja powstaje miasteczko prezentujące architekturę, kulturę oraz model społeczeństwa charakterystyczny dla rubieży południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX w. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę istniejących jeszcze zabytków architektury drewnianej oraz rekonstrukcję budowli zachowanych jedynie w przekazach, a charakterystycznych dla ówczesnego życia miejskiego.Wzorce architektoniczne zostały zaczerpnięte z budowli znajdujących się w samym Biłgoraju lub w innych miasteczkach  kresowych: Goraju, Tomaszowie Lubelskim, Tworyczowie, Spiczyńcach, Rudce i innych.Mottem przewodnim inwestycji jest stworzenie organizmu żywego, który z jednej strony pomoże zachować świadectwa kresów przedwojennych, z drugiej strony stanie się terenem atrakcyjnym i przystosowanym do zamieszkania.