Who we are?

Fundation "Civic Entrepreneurship for the benefit of integration, economic development, culture, tourism and sport and preserving traditions of borderland regions - Biłgoraj XXI" was established on 2nd July, 2005 by group of residents and well-wishers Biłgoraj town.

Our aim

Organizing and supporting activities for the benefit of the Town of Bilgoraj  and the Region in spheres:
•   economic development,
•   the protection of tradition and promotion of culhre  and art,
•   increasing tourist attractiveness,
•   sport, physical culture and recreation,
•   health protection,
•   the protection of monuments.

Town on the Trail of Borderland Cultures

Pełni funkcję zaplecza kulturalnego,  sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego, oraz funkcję przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla przedsięwzięć związanych z rozwojem  turystyki i rekreacji w Regionie.

W obrębie miasta Biłgoraja powstaje miasteczko prezentujące architekturę, kulturę oraz model społeczeństwa charakterystyczny dla rubieży południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX w. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę istniejących jeszcze zabytków architektury drewnianej oraz rekonstrukcję budowli zachowanych jedynie w przekazach, a charakterystycznych dla ówczesnego życia miejskiego.Wzorce architektoniczne zostały zaczerpnięte z budowli znajdujących się w samym Biłgoraju lub w innych miasteczkach  kresowych: Goraju, Tomaszowie Lubelskim, Tworyczowie, Spiczyńcach, Rudce i innych.Mottem przewodnim inwestycji jest stworzenie organizmu żywego, który z jednej strony pomoże zachować świadectwa kresów przedwojennych, z drugiej strony stanie się terenem atrakcyjnym i przystosowanym do zamieszkania.